Lid worden op golfclub Heidemeer? Dat kan!

U kunt natuurlijk lid worden van GC Heidemeer. Als u nog niet zo bedreven bent in het golfspelletje: geen nood. Iedereen is welkom! GC Heidemeer is een laagdrempelige golfclub waar iedereen lid mag worden. De club kent geen wachtlijst. GC Heidemeer kent diverse vormen van lidmaatschap:

Gewoon lidmaatschap (met renteloze lening)

U mag gebruik maken van alle faciliteiten en u heeft stemrecht op de ledenvergaderingen.  Aan de baaneigenaar/exploitant betaalt u een eenmalige entree-fee (renteloze lening) van € 680,67. Deze lening wordt terugbetaald in het jaar, volgend op het jaar van opzegging. Tevens betaalt u jaarlijks een vergoeding voor het speelrecht, om onbeperkt te mogen spelen (2017: € 643,00, jaarlijks geïndexeerd). Opzegging lidmaatschap: jaarlijks uiterlijk 30 november schriftelijk of per email aan het bestuur. Daarnaast betaalt u jaarlijks contributie aan de Vereniging Golfclub Heidemeer (2017: 97,50), alsmede een barfee ad € 50,-. Met uw barfee-tegoed kunt u drankjes en hapjes betalen bij Golfbar Mulligan.

Gewoon lidmaatschap (zonder renteloze lening)

U mag gebruik maken van alle faciliteiten en u heeft stemrecht op de ledenvergaderingen. Aan de baaneigenaar/exploitant betaalt u jaarlijks speelrecht (2017: € 723,-, jaarlijks geïndexeerd) en géén renteloze lening. Opzegging zie hierboven. Jaarlijkse clubcontributie Vereniging Golfclub Heidemeer 2017: € 97,50, en barfee € 50,-.

Buitenleden (afstand woonadres – golfbaan > 50km)

Zie boven bij gewoon lidmaatschap, behalve: buitenleden betalen geen renteloze lening. Het speelrecht voor 2017 bedraagt € 346,- (jaarlijks geïndexeerd). Clubcontributie, net als bij gewone leden (€ 97.50), doch barfee € 25,00.

Proeflidmaatschap

Dit proeflidmaatschap is éénmalig, en kost € 65,- per maand. Minimale duur 3, en maximaal 12 maanden, ingaande per de 1e van de maand van ondertekening. Het proeflidmaatschap is per kalendermaand opzegbaar (minimaal 1 kalendermaand van te voren schriftelijk in te dienen bij het secretariaat van de Vereniging. Het is niet mogelijk om het proeflidmaatschap tussentijds op te schorten). U mag gebruik maken van alle oefenfaciliteiten, en na verkregen baanpermissie én 2 mentorronden, meedoen aan bepaalde wedstrijden die door Golfclub Heidemeer georganiseerd worden. Bovendien mag u 2 theorielessen volgen voor het GVB-examen en meedoen aan dit examen. Kosten van dit examen € 50,00, contant te voldoen tijdens de 1e theorieles.Voor jeugd geldt t.a.v. het proeflidmaatschap géén leeftijdskorting (wél van toepassing bij jeugdlidmaatschap / zie hieronder). Voor buitenleden (afstand woonadres-golfbaan >50 km) geldt geen kortingsregeling.

Jeugdlidmaatschap

De contributie van de golfclub is een percentage van de lidmaatschapscontributie voor volwassenen, en gerelateerd aan de leeftijd en het kalenderjaar waarop het jeugdlid jarig is.

  • Speelrecht 2017:  0 t/m 12 jaar  20%, 13 t/m 17 jaar 40%, 18 t/m 24 jaar 60% van € 643,-.
  • Contributie vereniging 2017: zelfde percentages als hierboven, van € 97,50.

NB: Jeugdleden betalen geen renteloze lening en geen barfee.

Wordt direct lid van onze club via onderstaand formulier!

Welke vorm van lidmaatschap wilt u afsluiten?

Aanhef:

Uw voornaam:

Uw achternaam (incl. eventuele tussenvoegsel(s)):

Uw adres:

Uw postcode:

Uw woonplaats:

Uw emailadres:

Uw telefoonnummer (vast):

Uw telefoonnummer (mobiel):

Uw geboortedatum:

Bent u reeds in het bezit van het GVB?

Als u in het bezit bent van het GVB: wat is uw huidige handicap?

indien u lid was van een andere golfclub, dient u daarvan uw stamkaart en handicapverloop bij te voegen via onderstaande velden:

Bestand 1:

Bestand 2:

Indien u het bedrijfslidmaatschap gekozen heeft, vul hieronder de factuurgegevens in: