Bestuur

                                                    

                                                   

            

                                 

                  

voorzitter: Wout de Jong voorzitter@golfclubheidemeer.nl
Secretaris: Johan Dijkstra    secretaris@golfclubheidemeer.nl
Penningmeester: Ad Schild        penningmeester@golfclubheidemeer.nl

Regel & Handicap commissie:

Roel de Vries  

regelenhandicapcommissie@golfclubheidemeer.nl

Wedstrijdcommissie:

Aad van Arkel

wedstrijdcommissie@golfclubheidemeer.nl

Pr en Sponsoring:

Ruth Haspers 

prensponsoring@golfclubheidemeer.nl

 Jeugdcommissie:

Doekele Meijer

jeugdcommissie@golfclubheidmeer.nl