GC Heidemeer en het NGF 9-stappen plan

Het 9-stappenplan is een golfvaardigheidstraject dat is opgedeeld in 9 handicapcategorieën (stappen), waarbij het ontwikkelen van de vaardigheid, het vergroten van de succesbeleving en het speelplezier voorop staan. Het begint bij het eerste bezoek op de golfbaan, waarbij mensen in de wereld van golf welkom worden geheten en gaat via het NGF Golfbaanpermissie en Clubhandicap 54 naar een lagere handicap, die uiteraard per persoon (op den duur) verschilt. Per stap is bepaald wat de minimale vaardigheden van een golfer moeten zijn om de volgende stap in het traject te kunnen zetten, zodat men weet wat te doen om beter te kunnen worden. Aansluitend is een richtlijn bepaald voor het aantal lessen dat een gemiddelde golfer nodig heeft om de stap te maken en wat de lesinhoud per stap zou moeten zijn.

Golfbanen en golfclubs krijgen de mogelijkheid om beginners direct een golfbaanpermissie aan te bieden in de vorm van de NGF-pas. Hierdoor worden spelers direct onderdeel van de ‘handicapfa­milie’ en krijgen ze eerder een binding met de golfbaan. Doelstellingen 9-stappenplan:

  • Succesbeleving en speelplezier stimuleren;
  • Meer actieve golfers op de golfbanen;
  • Binding met de golfsport vergroten;
  • Kwaliteit van de golfsport waarborgen.

Centraal in het 9-stappenplan staan:

Het 9-stappenplan stimuleert de samenwerking tussen deze doelgroepen om zo de kwaliteit van de golfsport te waarborgen en de aantrekkelijkheid van de sport te vergroten. Sinds maart 2012 is het 9-stappenplan geïmplementeerd op GC Heidemeer. De NGF biedt extra service aan alle doelgroepen door multimediale uitgaven te ontwikkelen die het 9-stappenplan ondersteu­nen.

Lees hier de folder van het 9-stappenplan voor meer informatie.