Op donderdag 5 oktober 2017 was het weer zover. De afsluiting van de seniorenochtend 2017, gesponsord door hotel Tjaarda te Oranjewoud.  Om 10.00 uur werden we verwacht in clubhuis van de golfclub waar we werden getrakteerd op koffie met gebak. Tevens konden we ons hier geestelijk voorbereiden op de komende wedstrijd die voor sommigen misschien nog een staartje had om eventueel nog in aanmerking te komen voor speelster c.q. speler van het jaar. Alleen de commissie wist wie hiervoor nog in aanmerking kwamen.

Daar het een shotgun wedstrijd betrof werden we na een aantal bemoedigende woorden omstreeks 10.40 uur de wei ingestuurd om onze plaatsen in te nemen op de voor ons gereserveerde holes. O.g. mocht starten op hole 7 samen met Henk Dijk en Marten Smid. We hadden van de wedstrijdleiders doorgekregen dat er geen longest zou worden geslagen maar wel een zogenaamde leary en tweary. De leary stond voor de dames op hole 1 en voor de heren op hole 5. De tweary stond voor zowel de dames als de heren op hole 2. Na een nat begin konden we toch nog droog binnen komen waar ons een lekkere traktatie wachtte.

Na het aangename genuttigd te hebben gingen de meeste mensen naar huis om zich te douchen en te verkleden voor het diner bij hotel Tjaarda. Om 17.00 uur werden we hier verwelkomd met een drankje. Nadat iedereen aanwezig was heette Tiemen ons namens de senioren commissie hartelijk welkom. Nadat de aanwezige kelners ons van een drankje hadden voorzien en langs waren geweest voor het hoofdmenu werden de prijzen uitgereikt door de heer de Wolf van hotel Tjaarda.

De dagprijzen waren bij de dames voor Vera Bulte en Anneke van der Starre met respectievelijk 14 en 10 punten. Bij de heren waren de winnaars Roelof Liemburg en Jannes Ennema met respectievelijk 17 en 15 punten. Leary en de tweary werden bij de dames door Ria de Vries. Bij de heren was de laery voor Cor Faber. De tweary werd niet uitgereikt daar geen van de heren in staat was geweest de bal op de green van hole 5 te slaan. De poedelprijs ging bij de dames naar Ina Versteegh en bij de heren naar Leo Schepens allebei met 4 punten.

Daarna was het tijd om de ‘senior van het jaar’ bekend te maken. Senior van het jaar wordt diegene die over jaar lopende vanaf 6 oktober 2016 tot 28 september 2017 in 15 speeldagen de meeste punten bij elkaar heeft geslagen. Bij de heren hebben in totaal 53 mannen mee gedaan, waarvan 18 meer dan 15 wedstrijden hebben gespeeld.

  • Nummer 3 Frans de Vreeze met 247 punten.
  • Nummer 2 Gerard Jalving en Roelof Liemburg 253 punten
  • Nummer 1 Jannes Ennema 258 punten.

Bij de dames hebben in totaal 28 dames meegedaan waarvan 8 meer dan 15 wedstrijden hebben gespeeld:

  • Nummer 3 Ria de Vries 206 punten;
  • Nummer 2 Anneke van der Starre 232 punten;
  • Nummer 1 Vera Bulte 266 punten.

De trouwste deelnemer aan de seniorenwedstrijd het afgelopen jaar was Gerad Jalving. Nadat de prijzen waren uitgereikt konden we van een heerlijk diner genieten. Daar ondergetekende die avond nog andere verplichtingen had heeft hij alleen het hoofdgerecht mee gemaakt en is toe weggegaan. Het was al met al een zeer geslaagde dag en voor herhaling vatbaar. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om alle commissieleden die het afgelopen jaar voor ons klaar hebben gestaan te bedanken voor hun inzet, zonder welke de seniorenochtenden niet zo’n groot succes zouden zijn geweest en hopelijk in de toekomst nog zullen zijn.

Tot ziens op de golfbaan!

Jannes Ennema, Senior van het jaar 2017.