Op 12 mei zijn wij met een groepje vogel-liefhebbende golfers over onze golfbaan gelopen om te tellen hoeveel verschillende soorten vogels een broedplaats hebben op en rond onze golfbaan. Deze dag is op verschillende golfbanen in Nederland een vogeltelling gehouden. Het eerste broedende( Merel) paar troffen wij in de locker aan; vlak boven een golftas was dit fraaie tafereel te aanschouwen. Op deze prachtige voorjaarsmorgen was er natuurlijk veel vogel-gekwek; de vogels zijn in deze tijd van het jaar wel beetje moeilijk te spotten omdat de bomen nu vol in het blad zitten. Lopend over het bruggetje naar hole 3 zagen we een moeder-eend met zeven jongen; hopelijk worden ze groot en overleven ze de grijpgrage snoekenbekken.

De meeste nestkastjes( 40) zijn bewoond en verschillende zijn reeds van jongen voorzien; veelal zijn de kastjes bewoond door Kool- en Pimpelmezen en een enkele boomklever. De Gekraagde Roodstaart, de Fitis en de Bonte Vliegenvanger moeten nog een plekje zoeken. Ook hebben we enkele Eekhoorn-nesten gezien én konden we de gaten-hakkende Grote Bonte Specht aan het werk zien; een wonder hoe zo’n klein vogeltje in staat is zulke diepe gaten in de harde eikenstammen te maken.

De Koekoek is al jaren vaste gast op hole 6 en is bezig om ca. 15-20 eieren in evenzovele nestjes van de waardvogels zoals rietzangers, kwikstaarten en karekieten rond het Heidemeer te deponeren. Wetenswaardig en tegelijkertijd eigenlijk onvoorstelbaar is dat een jonge koekoek in september, zónder begeleiding en op hun instinct naar Zuid Afrika vliegt richting Angolo en Congo om daar te overwinteren.

De eerste jonge Grouwe Ganzen zijn alweer waargenomen op de golfbaan; als we niet oppassen zou dit de komende jaren wel eens een ( niet welkome) plaag kunnen worden. Ook zat er een Wilde Eend te broeden bij de green van hole 5 op negen eieren; helaas waren deze een paar dagen later alweer verdwenen, waarschijnlijk het werk van een marter of misschien jeugd van het strand? Er lagen in ieder geval geen eierdoppen meer in dus is deze predatie niet het werk geweest van een roofvogel. De eerste Meerkoeten hebben nu ook jongen alsmede de Futen; het is een mooi gezicht deze te zien rondzwemmen met de jongen op hun rug.

We hebben dus een leuke rondgang gehad en veel wetenswaardigheden in de natuur gezien en besproken. Al met al is gebleken dat er op en rond onze golfbanen meer dan 60 verschillende vogels hun territorium hebben, een geweldig resultaat.

Willem de Haan