Bekijk de aangepaste coronamaatregelen op onze speciale coronapagina

Coronamaatregelen GC Heidemeer

LAATSTE UPDATE: 18-11-2020

In het licht van het coronabeleid van de de regering en afgaande op de richtlijnen van de NGF delen we u de volgende zaken mee betreffende actuele maatregelen onze golfclub:

Coronamaatregelen:

 • Neem de 1,5 meter afstand onvoorwaardelijk in acht. Op het hele terrein;
 • Hebt u (lichte) gezondheidsklachten: BLIJF THUIS; 
 • Bent u in contact geweest met een persoon die besmet is met het virus (via contactonderzoek): BLIJF THUIS;
 • Indien u in afwachting bent van de uitslag van een afgenomen test: BLIJF THUIS;
 • Desinfecteer bij aankomst op de golfclub uw handen;
 • U boekt een starttijd als u wilt spelen, niet ter plekke, maar van tevoren via het ledensysteem of per telefoon (baaneigenaar: 06 11 34 11 82 of het clubhuis 0513 63 65 19).
 • Neem geen enkel risico, het gaat hier om de gezondheid van uzelf als ook van uw medeleden!
 • Beperk uw contacten: blijf niet hangen en ga na uw rondje gelijk naar huis;
 • Houd u aan looprichtingen die mogelijkerwijs aangegeven staan op en om het terrein;
 • Max 3 personen per flight (u kunt alleen voor tweeballen reserveren vanaf heden)!
  • LET OP: de starttijden zijn bij wijze van proef op 7 minuten gehouden ivm maximale baanbezetting. Hebt u een hogere handicap, ga dan het liefst in tweetallen door de baan om de doorstroming te bevorderen;
 • Oefenfaciliteiten zijn geopend. Maar houdt de 1,5 meter in de gaten.

Clubhuis:

 • De horeca (golfbar Mulligan) op GC Heidemeer is beperkt open (enkel afhaal);
 • Kleedkamers en douches zijn GESLOTEN;
 • Toiletten zijn open;
 • Shop is geopend, tot uiterlijk 20.00 uur ’s avonds als daar reden toe is;
 • Een mondkapje is PER 1 DECEMBER verplicht in de shop of het clubhuis (toiletten).

Wedstrijden:

 • Wedstrijden worden weer georganiseerd per 20 november 2020;

Uitwisseling Emmeloord en Appelscha:

 • De uitwisseling met andere golfclubs mag nog steeds. U kunt dus spelen op Appelscha en of Emmeloord (mits gereserveerd!).
 • Ook hier maximaal 2 personen per flight
 • Echter adviseren we onze leden NIET te gaan spelen op Emmeloord of Appelscha in verband met het beperken van reisbewegingen. Het is uw eigen keus;

Greenfeespelers:

 • Greenfeespelers zijn WEL welkom op GC Heidemeer;
 • Maximaal 3 personen per flight ook;
 • Voorafgaande reserveren via de baaneigenaar of golfbar Mulligan (baaneigenaar: 06 11 34 11 82 of het clubhuis 0513 63 65 19).

Golflessen:

 • Lessen, trainingen, clinics en andere vormen voor 18 jaar en ouder mogen plaatsvinden in groepjes van maximaal 2 personen exclusief de pro.
 • Neem omtrent doorgang vinden van lessen (ook voor jeugd) en bijbehorende maatregelen / vorm contact op met onze pro Tineke (tinekedegolfpro@live.nl)

Hoe werkt dit in de praktijk? Bijvoorbeeld: een les kan uit meerdere groepjes van 2 bestaan. Voorwaarde is dat er ruimte is tussen de groepjes en de verschillende groepjes niet als één groep worden gezien. Dus als er een les op de driving range is met 8 personen, dan deel je dit bijvoorbeeld als volgt in: 2 matten, 1 mat vrij, volgende 2 personen. Een andere voorwaarde is dat de groepjes van 2 niet mengen. Dit om te voorkomen dat een besmet persoon de hele groep infecteert.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur