Scorekaart en local rules GC Heidemeer

Scorekaart

Download de scorekaart van GC Heidemeer in PDF bestandsformaat.

Local rules

 • Alle markeringspalen zijn vaste obstakels;
 • Buiten de baan wordt aangegeven door witte palen;
 • De laterale waterhindernissen die de begrenzing van de baan vormen links van hole 1 (c.q. hole 10) en rechts van hole 5, 6, en 7 (c.q. hole 14, 15 of 16) strekken zich uit tot het oneindige;
 • Indien er sprake is van belemmering (zie regel 25-1 A) door GUR, aangegeven met blauwe paaltjes of lijnen, is de speler verplicht de belemmering te ontwijken volgens Regel 25-1B. jonge bomen en struiken, gemerkt met een blauw lintje, zijn vaste obstakels. Indien er sprake is van belemmering (zie regel 24-2A) is de speler verplicht die belemmering te ontwijken volgens regel 24-2B.
 • Een vast obstakel (bijvoorbeeld een sproeikop) op of binnen 2 stoklengten van de green en binnen 2 stoklengten van de bal mag worden ontweken volgens procedure in Appendix 1, deel B6 van de Golfregels als aan de daar benoemde voorwaarden wordt voldaan. De bal moet worden gedropt zo dicht mogelijk bij de plek waar de belemmering wordt ontweken;
 • Indien de bal onspeelbaar wordt verklaard in het gebied achter de green van hole 8 (c.q. hole 17), mag de speler:
 • Handelen volgens regel 28 of
 • Met een strafslag een bal droppen binnen 2 stoklengten van het bord, gemerkt met D.Z. (Dropping Zone). De noot in Appendix 1, deel B-8 van de Golfregels is van toepassing;
 • Indien het onduidelijk is of een bal in de waterhindernis van hole 7 en 9 (c.q. hole 16 en 18) ligt of daarin verloren is, mag een speler een andere bal spelen als provisionele bal volgens een van de mogelijkheden van Regel 26-1 die van toepassing is. Indien de oorspronkelijke bal buiten de waterhindernis wordt gevonden, moet de speler daarmee verder spelen. Indien de oorspronkelijke bal in de  waterhindernis wordt gevonden, mag de speler de bal spelen zoals hij ligt of verder spelen met de bal die volgens regel 26-1 als provisionele bal is gespeeld. Indien de oorspronkelijke bal niet is gevonden of niet is ge√Įdentificeerd binnen de maximaal toegestane tijd van 5 minuten, moet de speler verder spelen met de provisionele bal.
 • Alle niet gemarkeerde greppels zijn door de baan;
 • Door de baan mag een bal die is ingebed in zijn eigen pitchmark in de grond zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt zo dicht mogelijk bij de plaats waar hij lag, maar niet dichter bij de hole. Bij het droppen moet de bal eerst een deel van de baan raken dat door de baan is.

Aanwijzigingen

 • Raadpleeg voor uw ronde het publicatiebord voor details over baancondities, speciale opmerkingen, etc.
 • Friese palen met rode kop (100m) of blauwe kop (150m) geven de afstand in een rechte lijn naar het midden van de green aan;
 • Zoeken naar uw bal betekent verplicht doorlaten van de achteropkomende flight;
 • U dient aansluiting te houden met de flight voor u.