Het hoge woord is eruit: de golfclubs van Nederland mogen vanaf 11 mei aanstaande weer open. Dat heeft u natuurlijk via de diverse media reeds vernomen. Ook onze baan gaat weer open op 11 mei, met dien verstande dat we ons allemaal houden aan de gestelde regels in het protocol van de NGF en de lokale verordeningen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan / te voorkomen.

Lokale regels en verordeningen:
De specifieke lokale regels en verordeningen die we op de Heidemeer gaan gebruiken zijn te downloaden via deze link:

Download het speelprotocol hier (PDF)

Starttijden:
De belangrijkste wijziging ten opzichte van het ‘pre corona tijdperk’ voor u als lid zijn natuurlijk de starttijden. Daarvoor speciale aandacht. In de PDF hieronder vindt u een korte instructie hoe u starttijden kunt reserveren via het ledenpakket Proware dat wij gebruiken.

Handleiding starttijden boeken (PDF)

Beschikt u niet over de mogelijkheid online te reserveren (omdat u geen internetverbinding heeft), dan kunt u hiervoor contact opnemen met de baaneigenaar. Starttijden zijn te boeken vanaf zondag 10-05-2020.

Handhaving:
Wij zijn ons terdege er van bewust dat regels ook handhaving betekenen. Dit doen we voor eerst via marshals die steekproefsgewijs controleren op correcte naleving. Wij vertrouwen er – gezien de laagdrempeligheid en kleinschaligheid van onze club – óók op dat u deze verordeningen strikt volgt en waar nodig vriendelijk doch gemeend anderen aanspreekt als er onregelmatigheden ontstaan. Wees hierbij vriendelijk en toegankelijk!

Neem de genoemde zaken serieus en bij twijfel: houd afstand (minimaal anderhalve meter), desinfecteer indien nodig en wees bovenal voorzichtig!

Tot slot…
Wij wensen u vanaf deze plek ontzettend veel spelplezier, een hoop lol, birdies en fijne anderhalvemeterontmoetingen (3x woordwaarde…) tijdens het spelen van het spelletje dat ons zo na aan het hart ligt!

Laat het seizoen nu maar echt beginnen!

Het bestuur,
Baaneigenaar Andor de Geer
Pro Tineke