Wereldwijd zijn er nu zes handicapsystemen in gebruik, die flink van elkaar verschillen. Internationaal is men bezig te komen tot een Wereldhandicapsysteem (WHS), dat in sommige landen reeds per 1 januari a.s. wordt ingevoerd. Nederland kiest er voor om het per 1 januari 2021 in te voeren.

Dat lijkt nog ver weg, maar toch dienen spelers vanaf nu reeds rekening te houden met de invoering van het nieuwe systeem. Qualifying scores die nu worden ingeleverd, kunnen mede bepalend zijn voor het vaststellen van de handicap per 1 januari 2021.

Het is zeer waarschijnlijk dat een handicap in het Wereldhandicapsysteem wordt vastgesteld op basis van de beste 8 scores van de laatste 20 scores.

Het kan dus heel goed zijn dat Q-scores behaald in 2019 en 2020 op 1 januari 2021 meetellen voor de 20 laatste scores.

Alleen kaarten waarop het aantal slagen etc. is vermeld kunnen meetellen. Sommigen volstaan met het invullen op de kaart van het aantal Stableford punten. Deze kaarten kunnen niet meetellen in de serie 20 laatste kaarten. U zult vanaf heden alle slagen moeten vermelden: een streep zetten op een kaart als u uw slagen hebt opgebruikt, kan dus niet meer!

In Nederland is het handicapsysteem in wezen gebaseerd op Stableford. Dit systeem wordt in andere landen niet gebruikt. Meestal is strokeplay de basis voor het bepalen van de handicap.

In wezen dient uw kaart er vanaf nu uit te zien alsof u strokeplay heeft gespeeld. Daarnaast vermeldt u het aantal stablefordpunten, omdat tot 1 januari 2021 het oude systeem nog van toepassing is.

De R&H zal u op de hoogte houden van nieuws omtrent deze nogal ingrijpende veranderingen.

De Regel- en Handicapcommissie