Een extra wedstrijd voor de meer seniore spelers omdat er vanuit de jeugd te weinig belangstelling was voor deze wedstrijd. Een vijftal flights zijn met enthousiasme gestart vanaf zes uur. De laatste flight zelfs met twee jeugdspelers. Het weer was uitstekend, de baan lag er prima bij, dus de eindresultaten lagen beslist aan de spelers zelf.
Handicaps tussen de 39 en 54 dus een mooi evenwichtig gezelschap. Gezien het plezier waar alle leden weer terugkeerden in het clubhuis werd er genoten van het golfspel.
Op hole 5 de neary , altijd een leuke uitdaging. Deze keer binnengehaald door Ingrid Bossink. Na afloop de drankjes en hapjes die bij deze wedstrijd horen en de gezelligheid beslist bevordert.
Winnaar was ondergetekende met 25 punten. Een geslaagde, ingelaste wedstrijd. Dank aan de wedstijdcommissie, de organisatoren en de club voor de traktaties.

John Spruitenburg