V R I E N D I N N E N D A G H E I D E M E E R 2019
Regendruppen bij de start van deze vierbal-stableford wedstrijd
In de baan waren de weergoden ons goed gezind
Eerste punten werden door Gunshot op hole 4 gescoord
Na hole 6 konden we genieten van heerlijke hapjes
Door enkele dames van Heidemeer super verzorgd
Ineens een verrassing op hole 7: Ruben serveert zoute haring
Naar later bleek aangeboden door Germany Cars
Nu voldaan met onze flightgenoten, Roely en Nicoline, op naar de volgende hole
En wat hebben we ook deze keer gezellig gelopen
Natuurlijk dank daarvoor aan beide dames
Dan nu de uitslag:
Aangepaste longest voor dames handicap 26-54 was voor ondergetekende
Gefeliciteerd Fredy met de longest dames handicap 0-25

Heel leuk was deze keer de neary op hole 7
Er waren twee mogelijkheden: bij de vlag op het schiereiland of
In één slag zo dicht mogelijk bij de vlag van hole 7.
De prijs op het schiereiland was voor Annemieke
En de prijs bij de eigenlijke hole was wederom voor Fredy
Met flightgenote Linda mocht Fredy even later opnieuw
Een prijs in ontvangst nemen: 2e prijs
En uiteindelijk ontvingen Jelly en ik de 1e prijs
Rest mij nog alle dames (met vriendinnen van buiten. Hulde) te bedanken voor de leuke
wedstrijd en het gezellige samenzijn nadien. Oant it oare jier!

Mede namens Jelly,

Hil Leffering