Statler en Waldorf uit de muppetshow, met witte haren dan wel (bijna) kaal, die samen op het balkon in de loge van het theater ironisch kritiek leveren op iedere aflevering. Wie kent ze niet? Behalve dat deze mannetjes graag zeuren en vaak hun kritiek vergezeld laten gaan van een bulderende lach, is er weinig bekend over hun persoonlijke situatie. En dat willen ze graag zo houden. Maar tijdens de wintercompetitie, gesponsord door Zuivelrijck, weer of geen weer, ijs en weder dienende, wel vrijwel elke zondagochtend aanwezig, blijven deze mannetjes niet aan de kant staan. Zij zijn, zoals men dat gewend is van de oudsten uit het gezelschap, nadrukkelijk aanwezig. Tijdens de wedstrijden zwoegen zij door een modderland. U kent dat wel:

Met die storm uit de hel van de zee als hij raast en gromt
En de lucht van lappen die jaagt over de grond
Met die grond die sopt als een dweil
Etc.

Daarna – wat kouder – worden bomen gerooid en het landschap drastisch veranderd. Speciale aandacht krijgen de tees van drie en vier. Statler en Waldorf vragen zich natuurlijk af of het hier gaat om rooien dan wel kappen. Omdat het laatste deel van de stam in alle gevallen nog blijft staan is dit duidelijk een geval van kappen. Maar hoe dan ook de zooi ligt in de weg. Dus worden de tee-markers regelmatig verplaatst en is de situatie wekelijks anders.

Begrijpelijk dat de jonkies onder de deelnemers hier totaal van in de war raken. Alle hulpmiddelen (kijkers, horloges etc) worden uit de golfkar getrokken, maar toch… Waldorf en Statler kennen dat soort nieuwlichterij helemaal niet en gaan puur op hun, door de jaren ontwikkeld, gevoel af.

En vervolgens bevriest de aarde. Het water krimpt en beneden de 4 graden Celsius zet het weer uit. De verloren ballen barsten uit de baan. De te spelen ballen springen alle kanten op. Controle lijkt onmogelijk, maar Statler en Waldorf gaan onverdroten door. En telkens als de negen uitdagingen achter de rug zijn wacht er een warm onthaal verzorgd door Zuivelrijck en Mulligan.

De lezer dezes begrijpt dat de beide Muppets van de 65 verschillende deelnemers kritisch, maar met genoegen, terugkijken op een ondanks alle ontberingen geslaagde wintercompetitie. Met dank aan René (van de sponsor Zuivelrijck), Ruben, April en alle krachten van de Weco!

En oh ja; de eindstand:

Op drie Ronald Loonstra 211 pnt.
op twee Antoon Gerritsen 213 pnt.
en met stip op één Henk Meibos 228 pnt.